Czym jest doradztwo podatkowe.

Czynności doradztwa podatkowego:
(Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym)

1. Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz,
    porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych.
2. Prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg
    podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy
    w tym zakresie.
3. Sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznań
    i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Firma

Firma „ACCOUNT” powstała w 1991 r. w Warszawie, jako spółka cywilna.
Obecnie działa pod firmą Kancelaria Księgowo Podatkowa „ACCOUNT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nasi klienci

Świadczymy kompleksowe usługi podatkowo-finansowe dla Spółek prawa handlowego oraz podmiotów sektora finansów publicznych. Referencje dostępne na życzenie klienta.

Nasze usługi

1. Usługi Księgowe
2. Doradztwo Podatkowe
3. Doradztwo Finansowe
4. Doradztwo Gospodarcze
5. Usługi Kadry i Płace
6. Umowy i oferty w zakresie prowadzonych usług