Doradztwo gospodarcze:

 • analiza i ocena skutków prowadzonych przez Klienta transakcji,
 • optymalizacja transakcji gospodarczych w aspekcie korzyści ekonomicznych dla
      Klienta,
 • doradztwo w zakresie planowania inwestycji,
 • doradztwo w zakresie ubiegania się o uzyskanie preferencyjnych procedur celnych w
      transakcjach importowych.
 • obsługa podatkowoprawna inwestycji m.in. budowlanych, z obszaru nowych
      technologii,
 • rozliczenia finansowe projektów inwestycyjnych.
 • pomoc przy zakładaniu i organizowaniu spółek prawa handlowego.