Usługi Księgowe:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych techniką informatyczną na komputerze.
 • Ustalanie wysokości miesięcznych zobowiązań i wypełnianie właściwych
      deklaracji (zeznań) dotyczących: zaliczek na poczet podatku dochodowego CIT-2,
      podatku od towarów i usług VAT-7, podatku dochodowego od pracowników PIT-4.
 • Składanie (przesyłanie) w obowiązujących terminach do właściwych
      urzędów skarbowych deklaracji (zeznań) podatkowych.
 • Sporządzanie bilansu i rachunku wyników na koniec każdego roku obrachunkowego,
      oraz zeznania rocznego CIT-8.
 • Prowadzenie ewidencji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
      ustalanie wysokości miesięcznych składek oraz wypełnianie deklaracji
      w programie "Płatnik".
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi
      oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.