Doradztwo finansowe:

 • pomoc w opracowywaniu i sporządzaniu biznes planów dla nowo podejmowanych
      przedsięwzięć gospodarczych,
 • pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie ze środków funduszy
      strukturalnych
 • sporządzanie wniosków kredytowych (leasing, factoring, itd.)
 • analizy finansowe, analizy techniczno-ekonomiczne celowości projektu, analizy
      rynkowe
 • kampania reklamowe i promocyjne
 • szacunki i wyceny wartości,
 • zarządzanie operacyjne i współpraca w zakresie obsługi prawnej projektów o dużej
      skali,
 • organizacja postępowań przetargowych, reprezentacja przetargowa itd.
 • Restrukturyzacja projektów:

 • rozpoznania i usprawnienia organizacyjnej projektu
 • rozpoznania i procesy restrukturyzacji projektu
 • restrukturyzacja finansowa
 • negocjacje w zakresie umów bankowych
 • programy naprawcze
 • projektowanie struktur holdingowych
 • Likwidacje przedsiębiorstw:

 • pełne usługi konsultingowe
 • wyceny
 • negocjacje z kredytodawcami
 • negocjacje sprzedażowe
 • plany likwidacyjne